Rez a tvarovanie orecha kráľovského

Orech kráľovský sa pestuje väčšinou ako vysokokmeň v tvare voľne rastúcej koruny so 4 – 5 kostrovými konármi a stredníkom. Pri výsadbe štepených orechov sa odporúča spon výsadby 8 x 8 m.

Postup pri zapestovaní voľne rastúcej koruny:

Štandardne sa vysádzajú hrotiaky orechov, lebo sa lepšie ujímajú ako stromčeky s obrastom.

Na hrotiakoch sa odpočíta nad plánovanou výškou kmeňa 10 – 12 púčikov, z ktorých vyberieme vhodne smerujúce ako základ budúcich kostrových konárov, ostatné púčiky môžeme vyslepiť.

V prípade, že sme vysadili stromček s korunkou, výhonky skrátime na 2 púčiky, aby sme dosiahli silné prírastky, z ktorých vyberieme vhodne rozmiestnené výhonky.

Hlbší výchovný rez po výsadbe je potrebný z dôvodu slabšieho rastu v prvých 2 -3 rokoch po výsadbe. Po uvedenom období už rez spravidla nie je potrebný, lebo orechy si väčšinou samovoľne tvoria dostatočne riedke koruny. Rez sa spravidla obmedzuje iba na odstraňovanie poškodených, namrznutých, zaschnutých alebo nevhodne rastúcich konárov tak, aby koruna zostala svetlá a vzdušná. Prehustená koruna vplyvom trvalého zatienenia postupne stráca rodivý obrast (rodí na jenoročnom dreve), potom vnútorná časť koruny neprináša úrodu.

Pri štepených orechoch, ktoré dosahujú cca o 25 – 30 % menšiu korunu v porovnaní s orechmi vypestovanými zo semena, sa v poslednom období propaguje práve z dôvodu dosiahnutia presvetlenej a vzdušnej koruny, pestovanie orecha v tvare kotlovitej koruny (bez stredníka) s 3 - 4 kostrovými konármi skracovaním ktorých sa po obvode vytvorí rodivý obrast. Presvetľovacím rezom počas vegetácie odstraňujeme nepotrebné výhonky, čím dosiahneme pravidelnosť rozmiestnenia rodivého obrastu. V štvrtom roku po výsadbe by sme mali dosiahnúť kotlovitý tvar koruny a stromček je pripravený začať prinášať úrodu.

Udržiavací rez v období rastu a plnej rodivosti, robíme raz za dva roky odstraňovaním nežiaducich výhonov, poškodených , namrznutých tak, aby bola koruna svetlá a vzdušná.

Zmladzujú sa staršie stromy s usychajúcimi hlavnými konármi, ktoré majú krátke prírast­ky a výrazne klesajúcu rodivosť. Ak sú zdravé, zmladzujeme ich na 4 až 5 ročné drevo v miestach rozkonárenia. Zmladzovací rez robíme postupne.

Termín rezu orechov:

Názory na najvhodnejšie obdobie rezu nie sú celkom jednotné. Tradične sa považuje za najvhodnejší termín rezu od polovice augusta do konca prvej dekády septembra, iní pestovatelia uvádzajú termín rezu v júli až v auguste a ďalší zastávajú názor, že orechy netreba rezať vôbec. Zdôvodňujú to tým, že strom si sám vytvorí prirodzenú korunu aj bez rezu. Len málo odborníkov odporúča predjarný alebo jarný rez až do pučania, na začiatku pučania alebo po vypučaní.

Optimálny termín rezu orechov

Známy český ovocinársky odborník Metejsek viacročnými pokusmi overil, že rez orecha kráľovského je najvhodnejšie robiť po vypučaní, keď nové prírastky majú minimálnu dĺžku 2 až 3 cm, čo je podľa oblastí okolo 30. apríla až 10. mája. V tejto vegetačnej fáze neroní miazgu, rany sa začínajú intenzívne hojiť a oproti augustovému až septembrovému rezu sa výrazne zníži možnosť infekcie. Dôvodom na neodporúčanie rezu v auguste až v septembri je poznatok, že ani malá rana s priemerom 1 cm sa do konca vegetačného obdobia nezahojí, nevytvorí sa kalus, ale uzavrú sa iba cievy, takže orechy po skončení vegetačného pokoja a oteplení nad 0 °C neronia miazgu. Tieto rany sa začnú intenzívnejšie hojiť až o deväť mesiacov, spravidla v máji budúceho roka. Dôležité je rany po reze ošetriť, napríklad náterom štepárskeho vosku v kombinácii s latexom, ktorý vydrží dva roky. Treba zdôrazniť, že rana po reze s priemerom väčším ako 2 cm sa hojí dlhšie ako jedno vegetačné obdobie, rana s priemerom 10 cm by sa mala v dobrých podmienkach zahojiť do piatich rokov. S tým treba rátať pri ošetrovaní rán až do ich úplného zahojenia. Aby sa využilo obdobie najintenzívnejšieho hojenia rán, odporúča sa ukončiť jarný rez najneskôr do 30. mája, čiže v prvej polovici prvej rastovej fázy. Po tomto termíne môže dôjsť k slabému a krátkodobému slzeniu, najčastejšie po výdatnom daždi.

Kedy sa rez neodporúča

Neodporúča sa rez od 1. októbra do 31. decembra a od 20. júna do 10. júla. V uvedených termínoch ronia stromy miazgu a dochádza k ich poškodzovaniu.
Ani tradične zaužívaný rez v auguste a v septembri sa neodporúča, lebo v korune rodiaceho stromu sú nedozreté zelené plody. Po udržiavacom reze môže dôjsť k ich nežiaducemu opadávaniu aj z ďalších konárov. Nedozreté plody z odrezaných konárov sa takto spravidla znehodnotia. Tento tradičný rez možno uskutočniť v roku, keď bola sľubná úroda zničená jarnými mrazmi.

Rany po reze je potrebné ošetriť voskom alebo stromovým balzamom.

Rez a tvarovanie liesky veľkoplodej

Lieska sa pestuje vo forme voľne rastúceho kríka s asi 10 kostrovými konármi. Pri výsadbe liesok sa odporúča spon výsadby 5 x 3 m.

Postup pri zapestovaní:

Po vysadení kra, výhonky skrátime tesne nad pôdou (6 – 8 cm), aby sme docielili tvorbu silných výhonkov. Slabšie kríky nerežeme a silný rez odložíme o rok neskôr, po dobrom zakorenení. V druhom a treťom roku je výchovný rez založený na výbere silných výhonkov, ostatné odstránime od základu. V ďalších rokoch odstraňujeme nepotrebné letorasty vyrastajúce z bázy kríka a to priebežne už od začiatku vegetácie, aby sa krík zbytočne nevysiľoval.

Kríky zmladzujeme v jari a to:

  1. postupne – od 12. až 15. roku odstraňujeme postupne ročne 2 konáre a nahradíme ich novými výhonkami
  2. radikálne – v 15. až 20 . roku odrežeme celú nadzemnú časť a znova vypestujeme 10 – 12 konárov, rodivosť sa preruší na 3 – 4 roky

Lieska veľkoplodá sa pestuje aj v tvare stromčeka a to štepením kultúrnych odrôd na semenáče liesky tureckej. Cenné je, že stromčeky liesky veľkoplodej, dopestované na podpníku liesky tureckej, netvoria koreňové výmladky.