Charakteristika a účinnosť

Cieľom predjarného postreku je zničiť prezimujúce štádiá škodcov t.j. vajíčka a liahnuce sa larvy. Predjarným postrekom sa ničia škodcovia, nepôsobí proti hubovým chorobám, napr. kučeravosti broskýň, chrastavitosti, múčnatke..., ako si veľa záhradkárov nesprávne myslí.

Predjarným postrekom účinne zničíme predovšetkým vajíčka a liahnuce sa larvy vošiek, vajíčka a larvy piadivky a méry jabloňovej, larvy puklice slivkovej a iných druhov puklíc, rôzne vývinové štádiá štítničky.

Predjarný postrek má iba čiastočný účinok proti roztočcom, vlnačke krvavej na jabloniach a proti mére hruškovej, pretože nálet dospelých jedincov prebieha nielen po vypučaní ale aj počas kvitnutia hrušiek.

Predjarným postrekom nezničíme obaľovače (zasahujeme proti nim počas vegetácie 2 – 3 krát ) a vrtivku čerešňovú, pretože prezimuje v pôde v štádiu kukiel, z ktorých sa liahnu dospelé muchy až v čase kvitnutia bazy čiernej. Uvedený poznatok sa využíva na signalizáciu postreku proti vrtivke.

Termín postreku a prípravky

Predjarný postrek sa vykonáva vždy až po vypučaní jednotlivých ovocných drevín, ale najneskôr pred ich rozkvitnutím. Najprv ošetrujeme skôr pučiace ovocné dreviny, napríklad broskyne, egreše a ríbezle. Postrekujeme za bezvetria, teplota by sa mala pohybovať nad 15 °C.

V oblasti pravidelného výskytu kvetovky jabloňovej, jablone striekame v štádiu zelených kvetných pukov. Z prípravkov môžeme použiť kombinovaný Predjarný postrek (je to obchodný názov prípravku), ktorý obsahuje:

1. Insekticídnu zložku (Karate Zeon 5 CS alebo Calypso 480 EC ...), ktorá  ničí škodcov ako dotykový, dýchací a požerový jed.

2. Olejovú zložku (Mero Stefes), vytvárajúcu na povrchu zasiahnutých škodcov súvislý olejový film, ktorý im bráni v dýchaní. Čím je teplejšie, tým intenzívnejšie vajíčka a larvy dýchajú a o to výraznejšie sa prejaví ničivý účinok insekticídu s olejom.

Na predjarný postrek sa môžu používať aj klasické insekticídne  prípravky napr.  Bulldock 25 EC, Green Bull,  Karate Zeon 5 CS,  Calypso 480 EC, Mospilan 20 SP, Samuraj. Uvedené prípravky sa používajú aj na ošetrovanie ovocných drevín počas vegetácie proti rôznym škodcom.

Predjarný postrek má byť výdatný a dôkladný, preto by sa mal urobiť za bezvetria.