Príznaky a biológia škodcu

Piliarka slivková (Hoplocampa minuta) a piliarka žltá (Hoplocampa flava) spôsobujú skorú červivosť sliviek a sú všeobecne považované za najzávažnejších škodcov sliviek, slív a ringlôt. Obidva druhy piliarok sa vyskytujú spoločne, alebo prevažuje jeden druh podľa klimatických podmienok danej lokality. Obidva druhy piliarok prezimujú v štádiu dospelých lariev v pôde. Na jar sa kuklia a dospelé piliarky sa roja v čase kvitnutia sliviek . Samičky kladú vajíčka do kališných lístkov odkvitajúcich kvetov. Vyliahnuté larvy vyžierajú vnútrajšok plodov, pričom dôsledkom napadnutia piliarkami je hromadné opadávanie zelených nevyvinutých plodov, veľkých 10-15 mm.. Pri silnom výskyte piliarok môže opadnúť aj 100 % plodov. Na opadnutých plodoch je viditeľná okrúhla hlboká dierka, z ktorej často vytŕča vankúšik hrdzavohnedého vlhkého trusu. Jedna larva za svoj život môže zničiť viac plodov, posledný plod opúšťa veľkou čiernou dierkou a padá sama alebo aj s plodom na zem, kde sa zahrabáva do pôdy. Prezimujú dospelé larvy v kokónoch v hĺbke 10-15 cm. Na jar sa zakukľujú a v apríli sa liahnu piliarky. Čím je počasie v čase pred kvetom a počas kvitnutia teplejšie, tým väčšie býva napadnutie. Za sychravého, daždivého počasia piliarky do kvetov nelietajú a v rokoch s takýmto počasím v období kvitnutia býva napadnutie nízke. Obidva druhy piliarok majú za rok len jednu generáciu.

Ochrana: účinnou ochranou proti piliarkam je jediný postrek, ktorý vykonávame na konci kvitnutia, t.j. v čase, keď odkvitlo približne 75% kvetov (väčšina kvetov má opadnuté biele korunné lupienky, ktoré ľahko spozorujeme na zemi). Proti piliarkam škodiacim na slivkách používame prípravky, ktoré sa vyznačujú hĺbkovým účinkom, napr.:  Decis EW 50, Delta EW 50, Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC...