Objednávky prijímame zaslané e-mailom, telefonicky a písomne. Dobierky zasielame v predajnej sezóne. K cene tovaru pripočítavame balné 1 € (30,126 Sk) a poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty, resp. inej prepravnej spoločnosti. Predávame certifikovaný a životaschopný materiál. Záruka na pravosť druhu a odrody je dva roky od nákupu. Záruka na ujateľnosť je šesť mesiacov, za predpokladu dodržania zásad pri výsadbe uvedených aj na našej stránke (Poradenstvo).