Príznaky a biológia škodcu

Hrdza hrušky bola v minulosti bezvýznamná choroba, no v poslednom období dosiahla zvýšenú intenzitu výskytu.

Hrdza hrušková (Gymnosporangium sabinae) je huba so zložitým vývinovým cyklom ( má dvoch hostiteľov). Jej zimným hostiteľom sú borievky, letnými hostiteľmi sú rôzne odrody hrušiek. Huba prezimuje v zhrubnutých častiach konárov borievok. Na jar sa v týchto ložiskách objavia žltooranžové výrastky s množstvom zimných výtrusov, ktoré sa z nich uvoľňujú a infikujú listy hrušiek. Na vrchnej strane listov hrušiek vznikajú oranžové alebo červenooranžové oválne škvrny s plodničkami v podobe tmavých bodiek. V druhej polovici leta sa v mieste týchto škvŕn na spodnej strane listov pletivá zduria, vytvoria pohárikovité výrastky a neskôr sa z nich uvoľňujú letné výtrusy, ktoré môžu opäť nakaziť konáre borievok.

Hospodárska nebezpečnosť tejto choroby nebýva príliš významná. Pri veľmi intenzívnom napadnutí, keď ložiská hrdze zaberajú veľkú časť listovej plochy, však môže dochádzať až k chradnutiu stromov. Stromy silno napadnuté hrdzou majú redukovanú asimilačnú plochu a tým aj minimálne prírastky, zníženú úrodu, nízku kvalitu plodov a plody sú v dôsledku nerovnomerného rastu často deformované .

Trvalým zdrojom infekcie pre hrušky sú napadnuté borievky. Rozhodujúcim faktorom pre infekciu okrem poveternostných podmienok je vzdialenosť obidvoch hostiteľských rastlín. Všeobecne sa uvádza, že infekcia sa prenáša na vzdialenosť 100 – 150 m. Hrdza hrušková sa šíri predovšetkým za daždivého jarného počasia.

Ochrana:

a) nepriama – ideálne je vylúčiť vzájomnú blízkosť obidvoch hostiteľov alebo vyhľadávať choré borievky, odrezávať a páliť napadnuté konáre.

b) priama - priame chemickým ošetrovanie hrušiek proti hrdzi hruškovej sa nevykonáva. V Metodickej príručke na ochranu rastlín nie sú uvedené prípravky proti hrdzi hruškovej. Ak však v minulosti boli porasty silno napadnuté a hrušky niekoľkokrát ošetríme v jarných mesiacoch ( pred kvitnutím, po odkvitnutí a dva týždne po odkvitnutí) proti chrastavitosti hrušiek, zasiahneme aj proti hrdzi hruškovej. Odporúčané sú tieto prípravky: Syllit 65, Chorus 50 WG, Score, Dithane M 45, Novozir MN 80, Delan 750SC, Topas 100 EC ...