Tvarovanie a rez drobného ovocia

Tvarovanie a rez ríbezlí

Ríbezle sa pestujú vo forme voľne rastúceho kríka s 10 – 14 kostrovými konármi. Pri výsadbe ríbezlí sa odporúča spon výsadby 2,5 – 3 m x 1 m (0,6 – 1,5 m -v závislosti od vzrastnosti odrody a spôsobu zberu).

Postup pri zapestovaní kríka:

Kry ríbezlí sadíme cca o 5 cm hlbšie, ako rástli v škôlke, aby sme zabezpečili v budúcnosti lepšiu obnovu kostrových konárov. Na jar konáriky skrátime na 2 – 3 púčiky, úplne odrežeme slabé, nevyzreté, poškodené a napadnuté. Pri výsadbovom materiáli s kvalitným koreňovým systémom a doplnkovej závlahe, výhonky nemusíme vôbec skracovať.

Nasledujúcu jar vyberieme 4 – 5 výhonkov, ostatné odstránime pri báze. Ponechané výhonky neskracujeme. Každý ďalší rok vyberáme 5 - 6 nových výhonky, takže koncom tretieho a začiatkom štvrtého roka od výsadby má byť v jari na dobre tvarovanom kre 5 – 6 jednoročných, 5 – 6 dvojročných a 3 – 5 trojročných konárov. Zapestovaním uvedeného počtu konárov sa výchovný rez končí. Ideálny ker by mal mať 10 – 14 konárov. Každý rok je potrebné v rámci udržiavacieho rezu odstraňovať po zbere plodov výhonky staršie ako 4- ročné pri červených a bielych ríbezliach a trojročné a staršie pri čiernych ríbezliach. Odstránené konáre nahrádzame novými, ktoré vyrastajú z bázy konárov. Plodné vetvičky čiernej ríbezle rýchlo starnú a preto štvorročné konáre prinášajú plody menšie a mennej kvalitné. Čierne ríbezle rodia na jednoročnom dreve, preto ich výhonky nikdy neskracujeme, pretože by sme výrazne znížili úrodu.

Postup pri zapestovaní stromčekového tvaru

Výhodu stromčekových tvarov ríbezlí a egrešov je: ľahký zber, ľahšie ošetrovanie, šetrenie priestoru s možnosťou pestovania plodín pod stromčekmi (podplodín), väčšie plody a rovnomerné dozrievanie. Nevýhodou stromčekových tvarov v porovnaní s kríčkovou formou je najmä: rýchlejšie starnutie (životnosť je 10 – 12 rokov) a nutnosť zabezpečiť oporu.

Po výsadbe stromčekového tvaru výhonky stromčeka skrátime v jari na 2 púčiky. V druhom roku v jari vyberieme 6-7 najlepšie vyvinutých a vhodne rozmiestnených výhonkov, ktoré na podporu rozkonárenia skrátime o tretinu až polovicu. Na jar ďalšieho roka predlžujúce výhonky znova skrátime o štvrtinu až tretinu a bočný obrast na dva až tri vyvinuté púčiky. Pri zmladzovacom reze nahrádzame staršie kostrové konáriky mladšími výhonkami vyrastajúcimi z ich bázy rezom na prevod.

Pri stromčekových tvaroch musíme každoročne odstraňovať koreňové výmladky meruzalky vytrhnutím oproti smeru rastu po odhrnutí pôdy. Z kmienika odstraňujeme výhonky meruzalky v čo najskoršom termíne po ich vyrastení vylomením, neskôr nožnicami.

Tvarovanie a rez egrešov

Egreše majú podobný charakter rastu ako ríbezle a pestujú sa taktiež v tvare kríka a stromčeka.

Postup pri zapestovaní kríka:

Postup je rovnaký ako pri zapestovaní kríka ríbezlí. Cieľom je takisto pri dospelom kríku dosiahnúť 10 – 12 konárov. Od 4. – 5. roka začíname s ich cyklickou obmenou za nové výhonky, ktoré vyrastajú z bázy konárov. Skracovací rez obvykle nie je nevyhnutný, robí sa len do takej miery, aby sa zabezpečil dobrý prístup do kríka pri oberaní. Skracovanie konárov vedie následne k rozkonáreniu a zahusteniu, takže uprednostníme prerezávanie pred skracovaním. Neprehustený, presvetlený ker je taktiež menej napadaný hubovými chorobami.

Postup pri zapestovaní stromčekového tvaru:

Po výsadbe stromčekového tvaru výhonky stromčeka skrátime v jari na 2 – 3 púčiky, slabé výhonky na 1 púčik. V druhom roku v jari vyberieme 4 - 5 najlepšie vyvinutých a vhodne rozmiestnených výhonkov, ktoré na podporu rozkonárenia skrátime o tretinu do jednej roviny na vnútorný púčik. V treťom roku sa v predjarí odrežú všetky zahusťujúce výhonky, základné kostrové konáriky skrátime na 6 – 9 púčikov, aby sa vytvoril a posilnil bočný obrast. Bočný obrast každoročne skracujeme za 2.-4. púčikom. S obmenou kostrových konárikov začíname v 4. až 6. roku po výsadbe rezom na prevod.