Šarišské ovocinárstvo má bohatú tradíciu, ktorej prastará história siaha až do 13. storočia, kedy bolo založené mesto Sabinov. Na starých rytinách okolo mestských hradieb vidíme rozsiahle ovocné záhrady. Tiež staré zápisy v mestskom archíve svedčia o dávnej vyspelosti ovocinárstva v tomto kraji. Staré ovocné stromy, ktoré sa všade v okolí ešte nachádzajú svedčia o tom, že tu je ich dávny domov. Sotva inde by ste mohli vidieť také staré a pritom aj zdravé marhuľové stromy, ako v okolí Sabinova. Sabinovské ovocinárstvo má teda starú históriu počas ktorej si udržiavalo vysoký odborný štandard.

Súkromná OVOCNÁ ŠKÔLKA SABINOV vznikla v roku 2001 v tradičnej ovocinárskej oblasti, ktorá je predpokladom dobrej aklimatizácie a adaptability stromčekov po vysadení na trvalé stanovište.
Zakladatelia ovocnej škôlky – Anton Skladaný, absolvent Strednej záhradníckej školy a Ing. Vladimír Skladaný, absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, sú garantmi odborného vedenia škôlky.

Ovocná škôlka Sabinov je registrovaným dodávateľom ovocných stromčekov s registračným číslom SK – 2367.V škôlke sú stromčeky pravidelne prehliadané inšpektormi ÚKSÚPu z odboru osív a sadív a taktiež aj fytoinšpektormi z ochrany rastlín. Následne sú ovocné stromčeky certifikované z hľadiska kvalitatívnych noriem platných pre ovocné stromčeky určené na predaj.

Ovocná škôlka Sabinov
ovocna-skolka-sabino2
Ovocná škôlka Sabinov