Termín:

- jesenný - vysádzame všetky ovocné druhy
- jarný - vysádzame všetky ovocné druhy, ale výhodnejší je pre výsadbu teplomilných druhov, najmä broskýň a marhúľ.

Príprava jám:

- pre veľkosť jám platí zásada: čím je pôda menej úrodná,kopeme väčšie jamy
- pre stromčeky - v dobrých podmienkach – 0,8 x 0,8 x 0,6m
- v horších podmienkach – 1 x 1 x 0,8m
- pre drobné ovocie – 0,4 x 0,4 x 0,4m

Príprava a úprava stromčekov na sadenie:

  1. stromček prezrieme:
   - ak je namrznutý – pomaly ho rozmrazíme v chladnej miestnosti (niekoľko stupňov nad nulou)
   - ak má zaschnuté korene – ponoríme ho na 1 – 2 dni do vody, kým sa kôra nenapne
  2. úprava koreňov (tesne pred výsadbou)
   -zdravé korene skrátime na 250 – 300 mm
   -poškodené, choré korene skrátime až po zdravú časť
   obnovíme rezné rany na všetkých hrubších koreňoch
  3. úprava korunky:

- termín: korunku pri jesennom a jarnom vysádzaní upravujeme na jar.
- spôsob rezu:
- závisí od druhu, budúceho pestovaného tvaru, termínu výsadby, prípadne od stupňa poškodenia
- všeobecné zásady:
- vyberieme vhodný počet kostrových konárov (3-5), skrátime ich o 2/3 až 3/4 dĺžky väčšinou jednej roviny a stredník skrátime 10 – 20 cm nad touto
rovinou (ak chceme zapestovať dutú korunu – stredník odrežeme)
- rany zatrieme voskom

Postup pri vlastnom sadení:

 1. Vykopeme vhodne veľkú jamu.
 2. Do stredu jamy zatlčieme impregnovaný kolík.
 3. Jamu do 1/3 – 1/2 zaplníme zeminou zmiešanou s 2 – 3 vedrami dobre rozloženého maštaľného hnoja (kompostu) a prípadne aj priemyselnými hnojivami (po 0,4 kg superfosfátu a síranu draselného alebo 0,8 kg NPK (Cereritu), v prípadne kyslej reakcie aj 2 – 3 kg mletého vápenca) a pôdu mierne ušliapeme.
 4. Stromček priložíme ku kolíku zo severnej strany
 5. Stromček prihŕňame a druhá osoba ním potriasa, aby sa kyprá úrodná zemina (obohatená len organickými hnojivami), dostávala pomedzi korene, stromček pritom postupne vyzdvihujeme do žiadanej hĺbky (miesto očkovania musí byť nad povrchom pôdy). Po zasypaní koreňov pôdu mierne ušliapeme.
 6. Stromček polejeme 15 – 20 litrami vody (podľa vlhkostného stavu).
 7. Po vsiaknutí vody zahŕňanie ukončíme a okolo kmienika urobíme: misu (v jari) alebo nakopcujeme (v jeseni).
 8. Stromček uviažeme osmičkovým viazaním ku kolíku a obalíme ho bielym papierom (nie fóliou).