Príznaky a biológia choroby

Múčnatku spôsobuje huba Podosphaera leucotricha a je po chrastavitosti druhou najvážnejšou chorobou jabloní. Napadá listy, letorasty, súkvetia ale aj plody. Prejavuje sa bielym múčnatým povlakom. Napadnuté púčiky nedostatočne pučia, listy sa deformujú, sú menšie, kvety sú nevyvinuté, rast letorastov sa obmedzuje, orgány usychajú, plody sú drobné, sieťovito hrdzavé, úroda sa výrazne znižuje. Medzi odrody silne náchylné na múčnatku patrí: Jonathan, Idared, Coxova reneta, Jonalord ...

Podhubie múčnatky prezimuje v infikovaných kvetných a listových pukoch jabloní. Z infikovaných pukov na jar vypučia napadnuté listové, kvetné ružice a letorasty, ktoré sú primárne infikované múčnatkou – sú pokryté bielym múčnatým povlakom a listy a súkvetia sú malé, nevyvinuté. Z primárne infikovaných rastlinných orgánov sa následne uvoľňujú spóry – konídie, ktoré za priaznivých podmienok: teplota 20 – 24 °C a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu – vyvolávajú na mladých orgánoch sekundárne infekcie. Dlhotrvajúci dážď zmýva konídie z listov, takže šírenie choroby sa zastaví. Dlhodobý pokles teploty pod - 23°C v zimných mesiacoch zničí mycélium v púčikoch. Nebezpečenstvo sekundárnej infekcie trvá od fenofáz zeleného a ružového púčika do ukončenia rastu letorastov, t.j. asi do konca júla.

Ochrana

Pri ochrane proti múčnatke si je potrebné uvedomiť, že na dosiahnutie želaného účinku sa musí kombinovať mechanická ochrana a chemická ochrana.

a) mechanická ochrana – je zameraná na mechanické odstraňovanie (nožnicami, vylamovaním) tzv. primárnej infekcie, t.j. jednoročných konárikov so striebristým povlakom a deformovaným terminálnym pukom. Uvedený ,,protimúčnatkový rez“ vykonávame už počas vegetačného pokoja a pokračujeme ním aj v máji a júni. Odstránením tzv. primárnej infekcie výrazne znížime infekčný tlak a uľahčíme chemickú ochranu proti sekundárnym infekciám, pretože primárna infekcia sa nedá pomocou chemických prípravkov účinne zlikvidovať.

b) Chemická ochrana - ošetrujeme náchylné odrody, pričom prvý preventívny postrek je potrebné urobiť tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí stromov a potom pokračovať v postrekoch do konca júla (posledné s cieľom obmedziť infekciu terminálnych pukov) podľa potreby raz za 7 až 14 dní. Interval medzi postrekmi závisí od infekčného tlaku a použitého prípravku. Pri nedostatku zrážok a vyšších teplotách je interval kratší. Pre záhradkárov sú dôležité hlavne prvé 2 postreky. V malovýrobe sa ďalšie postreky aplikujú len pri nedostatku zrážok a vyšších teplotách. Pred postrekmi sa odporúča zo stromov odstrániť múčnatkou infikované listové ružice a konce výhonkov (odstraňujeme ,,primárnu infekciu").

Na ošetrovanie jabloní proti múčnatke sa odporúča začínať ochranu s kontaktnými fungicídmi, pokračovať s hĺbkovo alebo lokálne systémovo pôsobiacimi fungicídmi a posledné ošetrenia urobiť opäť kontaktnými prípravkami.

Kontaktné fungicídy s preventívnym účinkom:  Thiovit, Kumulus WG

Hĺbkovo pôsobiace fungicídy: Discus

Lokálne systémovo pôsobiace s kuratívnym účinkom:  Domark 10 EC

Prípravky proti chrastavitosti aj múčnatke:  Discus, Topas 100 EC, Zato 50 WG, Flint Plus 64 WG, Luna Experience, Talent a iné.