Charakteristika a príznaky

Kučeravosť listov (Taphrina deformans) je hospodársky najvýznamnejším hubovým ochorením broskýň. Kučeravosť infikuje mladé listy v štádiu pučania púčikov. Po vypučaní sa na mladých listoch vytvárajú mechúriky, ktoré sa zafarbujú do červena, postupne sa zväčšujú, deformujú list, neskôr černajú, zasychajú a opadávajú. Po opadnutí napadnutých listov vytvárajú sa nové listy, ktoré už nie sú napádané kučeravosťou broskýň.

Strata značnej časti listovej plochy však spôsobuje aj opadávanie mladých plodov, úroda je nižšia a navyše plody sú často nevyzreté, neštandardné, kyslé s nedostatočnou stolovou hodnotou. Kondícia stromu sa oslabuje, pretože na rast nových listov sa spotrebúvajú zásobné látky, znižujú sa prírastky a klesá mrazuodolnosť. Ak sú stromy opakovane silno postihnuté kučeravosťou (2-3 roky po sebe), často dochádza ku glejotoku a k uhynutiu konárov alebo celého stromu.

Infekciu stromov podporuje daždivé a chladné počasie koncom zimy, v štádiu pučania a v období krátko po vypučaní až do začiatku kvitnutia broskýň. Na napadnutých listoch sa vytvárajú vrecká, askospóry a nakoniec blastospóry, ktoré sú pripravené na jarnú infekciu Pôvodca ochorenia teda prezimuje v štádiu napučaných spór (tzv. blastospór) na kôre stromov a pod šupinami púčikov.

Ochrana

1. Nepriama ochrana - je dokázané, že jednostranné hnojenie dusíkom podporuje výskyt choroby. Odolnosť stromov proti kučeravosti broskyňovej zvýšime vyváženou výživou, hlavne hnojením vápnom a draselnými hnojivami.

2. Priama ochrana - jedine účinná proti kučeravosti broskýň je však chemická ochrana, ktorú ako dlhodobo uvádza odborná literatúra, vykonávame v dvoch termínoch, a to v jesennom období po opade listov (koniec októbra a začiatok novembra) a v jarnom období na začiatku nalievania púčikov.

Na základe pokusov však bolo zistené, že neskorý jesenný postrek nemal vyššiu účinnosť ako jarný postrek. Navyše aj pri vykonaní jesenného postreku, je taktiež nevyhnutné vykonať aj jarné ošetrenie, takže ide tu vlastne o zvýšenie počtu ošetrení bez žiaducej vyššej účinnosti.

Chemické ošetrovanie vykonávame za priaznivého počasia, keď je suché, bezveterné počasie pri teplotách nad +7° C.

Kalendárne sa presný termín na jarné ošetrenie všeobecne platný pre celé Slovensko určiť nedá, nakoľko je priamo závislý od nástupu fenologickej fázy – obdobia nalievania (zväčšovania) púčikov, ktorá nastupuje rozdielne podľa oblasti pestovania broskýň (v teplejších regiónoch nastupuje skôr)

Jedine účinnou ochranou je správne načasovaná chemická ochrana a to v jarnom období v štádiu nalievania (zväčšovania) sa púčikov. Hneď, ako zbadáme praskanie obalových šupín púčikov, postrekujeme. Dôležitý je dôkladný postrek, tzv. "omytie" rastlín, aby sa postreková kvapalina dostala do každého púčika.

Na prvý postrek sa používajú meďnaté a sírnaté prípravky ako sú napr. Kuprikol 50 (0,4%), Cuproxat SC (0,5%), Champion 50 WG (0,2%), Sulka (5%) ale aj organické fungicídy: Dithane M 45 (0,3%), Syllit 65 (0,1-0,2%) Efuzin 500 SC (0,25%), Delan 700 WDG (0,1%), Novozir MN 80 (0,3%), a i.

V prípade daždivého počasie v dobe pučanie je vhodné najneskôr do obdobia kvitnutia aplikovať druhý postrek. Na druhý postrek používame len organické fungicídy, pretože meďnaté a sírnaté prípravky by mohli mladé rozvíjajúce sa lístočky poškodiť. Postreky broskýň po odkvitnutí už nie sú účinné, huba dokáže infikovať len mladé listy do veľkosti 10 až 15 mm. Vhodné sú tieto organické fungicídy: Syllit 65, Dithane M45,  Novozir MN 80, Efuzin 500SC, Delan 700 WDG.

Ak záhradkár nevystihol termín chemickej ochrany

Silno napadnuté stromy s predčasným opadom listov na podporu znovuolistenia a rastu plodov prihnojíme v júni slabšou dávkou dusíka, najlepšie so závlahou. Aplikácia fungicídnych prípravkov proti kučeravosti už neúčinná a bezpredmetná.

Resumé:

Charakteristika a príznaky

Kučeravosť listov (Taphrina deformans) je hospodársky najvýznamnejším ochorením broskýň, pretože infikuje mladé listy, na ktorých sa vytvárajú červené pľuzgiere, ktoré deformujú list. Napadnuté listy už v jarných mesiacoch usychajú a opadávajú. Po opadnutí napadnutých listov vyrastú nové listy, znižuje sa však výrazne úroda, kvalita plodov, vitalita a životnosť stromu......

Ochrana

Jedine účinnou ochranou je správne načasovaná chemická ochrana a to v jarnom období v štádiu nalievania (zväčšovania) sa púčikov. Dôležitý je dôkladný postrek, tzv. "omytie" rastlín, aby sa postreková kvapalina dostala do každého púčika.

Na prvý postrek sa používajú meďnaté a sírnaté prípravky ako sú napr. Kuprikol 50 (0,4%),  Cuproxat SC (0,5%), Champion 50 WP (0,2%), Sulka (5%) ale aj organické fungicídy: Dithane M 45 (0,3%), Syllit 65 (0,1-0,2%) Efuzin 500 SC (0,25%), Delan SC 750 (0,1%), Novozir MN 80 (0,3%), a i.

V prípade daždivého počasie v dobe pučanie je vhodné najneskôr do obdobia kvitnutia aplikovať druhý postrek. Na druhý postrek používame len organické fungicídy, pretože meďnaté a sírnaté prípravky by mohli mladé rozvíjajúce sa lístočky poškodiť. Postreky broskýň po odkvitnutí už nie sú účinné, huba dokáže infikovať len mladé listy do veľkosti 10 až 15 mm. Vhodné sú tieto organické fungicídy: Syllit 65, Dithane M45,  Novozir MN 80, Efuzin 500SC,  Delan 700 WDG.